IBNU SIRIN – MUHAMMAD BIN SIRIN RAHIMAHULLAH


Kelahiran dan Kehidupan

Muhammad bin Sirin dilahirkan pada zaman pemerintahan Khalifah Othman bin Affan r.a. Bapa beliau (Sirin) adalah merupakan seorang hamba yang dimiliki oleh Anas bin Malik seorang sahabat yang sangat terhormat, sebagai habuan di atas kemenangan pertempuran (Ain At-Tamr) iaitu nama sebuah negeri yang terletak di sebelah barat bandar Kufah yang berjaya dibuka oleh Khalid bin Al-Walid pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. Kemudian dia dimerdekakan semula oleh Anas.

Ibu beliau yang bernama Safiah adalah merupakan hamba perempuan kepada Abu Bakar As-Siddiq r.a. yang akhirnya dia juga turut dimerdekakan. Bapa dan ibu beliau terkenal sebagai orang yang soleh dan memiliki budi pekerti yang baik.

Kehidupan Menuntut Ilmu

Ibnu Sirin dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang dikelilingi dengan sifat-sifat takwa dan warak. Beliau sempat bergaul dengan sebilangan besar para sahabat r.a. seperti:

  • Zaid bin Thabit.
  • Imran bin Al-Husain.
  • Anas bin Malik.
  • Abu Hurairah.
  • Abdullah bin Az-Zubair.
  • Abdullah bin Abbas.
  • Abdullah bin Umar.

Muhammad bin Sirin menemui para sahabat tersebut di mana beliau menimba ilmu, ilmu fekah dan meriwayatkan hadis Rasulullah SAW daripada mereka.

Kemasyhuran

Muhammad bin Sirin telah terkenal, nama baik beliau telah tersebar, kemasyhuran beliau mendapat sanjungan di seluruh negara dan beliau juga dikenali sebagai seorang yang alim serta warak. Beliau mempunyai pelbagai cerita yang terkenal sebagaimana yang pernah berlaku bersama dengan pemerintah kerajaan Bani Umaiyyah di mana beliau mampu menyampaikan kebenaran secara terbuka serta dapat memberi nasihat ikhlas kerana Allah dan Rasul-Nya.

Pernah suatu ketika beliau ditanya oleh Umar bin Hubairah gabenor kerajaan Bani Umaiyyah ke Iraq, “Bagaimanakah keadaan penduduk bandar kamu ketika kamu meninggalkan mereka wahai Abu Bakar (nama panggilan kepada Ibnu Sirin)?”

Lalu Muhammad bin Sirin menjawab, “Aku meninggalkan mereka pada masa kezaliman berlaku secara berleluasa sedangkan kamu tidak menghiraukannya.” Lantas anak saudara beliau menyinggung beliau dengan menggunakan bahunya. Selepas itu beliau menoleh kepada anak saudaranya dengan berkata, “Bukan kamu yang ditanya tetapi aku yang ditanya. Perkara tersebut adalah merupakan suatu penyaksian dan sesiapa yang menyembunyikannya dia akan berdosa.”

Setelah itu Ibnu Hubairah menghulurkan sesuatu pemberian kepada beliau tetapi beliau menolak. Kemudian anak saudara beliau menegur tindakan beliau dengan berkata, “Kenapa kamu tidak mahu menerima pemberian daripada gabenor?”

Beliau menjawab, “Dia memberikan kepada aku kerana dia menganggap aku seorang yang baik, jadi sekiranya aku memang tergolong dari kalangan orang yang baik, tidak sepatutnya aku menerima pemberian tersebut tetapi jika sebaliknya, lebih baik lagi aku tidak menerimanya.”

Kewarakan

Di antara kewarakan Muhammad bin Sirin rahimahullah ialah beliau pernah mendengar seseorang mencaci Al-Hajjaj selepas Al-Hajjaj meninggal dunia, kemudian beliau berkata kepada orang tersebut, “Hei! Cukuplah kamu mencacinya, dia telah kembali kepada Tuhannya, nanti apabila kamu dihadapkan kepada Allah, kamu akan dapati dosa yang paling kecil yang pernah kamu lakukan di dunia ini akan menjadi dosa yang paling besar kepada kamu lebih besar dari dosa besar yang pernah dilakukan oleh Al-Hajjaj. Pada hari tersebut kamu berdua memiliki urusan yang memadai untuk menjadikan kamu berdua sibuk dengan urusan masing-masing. Ketahuilah bahawa Allah SAW akan menjatuhkan hukuman qisas kepada Al-Hajjaj di atas kezaliman yang pernah dia lakukan terhadap orang lain sebagaimana Allah SAW juga akan menjatuhkan hukuman qisas kepada orang-orang yang menzalimi Al-Hajjaj. Oleh yang demikian, selepas ini janganlah kamu menyibukkan diri kamu untuk mencela seseorang.”

Allah telah mengurniakan kepada Ibnu Sirin sifat yang baik dan mudah diterima oleh orang lain. Apabila orang ramai melihat beliau berada di pasar sedangkan mereka tenggelam di dalam kelalaian, mereka terus berhati-hati serta berzikir kepada Allah dengan bertahlil (mengucapkan La Ilaaha Illallah) dan bertakbir (mengucapkan Allahu Akbar).

Beliau mempunyai pusat perniagaan dan berurusan jual-beli di pasar, apabila pulang ke rumah pada waktu malam beliau melakukan qiamullail, membaca Al-Quran dan menangis.

Beliau adalah merupakan seorang yang warak di dalam perniagaan beliau sehingga pernah berlaku pada suatu ketika beliau membeli minyak dengan harga 40,000 dengan pembayaran yang akan dijelaskan kemudiannya. Apabila beliau membuka salah satu bekas yang berisi minyak, tiba-tiba beliau dapati di dalam bekas tersebut terdapat seekor tikus yang mati dan telah reput. Kemudian beliau terlintas di dalam hati dengan mengatakan, “Minyak ini semuanya dihasilkan dari satu pemerah serta dikumpulkan di satu tempat dan najis ini bukan hanya melibatkan minyak yang berada di dalam bekas ini sahaja. Sekiranya aku mengembalikan minyak yang mempunyai keaiban ini kepada penjual, kemungkinan dia akan menjualnya semula kepada orang lain.” Lalu dia menuangkan kesemua minyak tersebut.

Pujian Ulama’

Muwarraq Al-‘Ijli berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih fakih di dalam kewarakannya dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih warak di dalam kefakihannya melebihi Muhammad bin Sirin.” Muhammad bin Sirin meninggal dunia selepas berumur menjangkau 77 tahun, semoga Allah mencucuri rahmat ke atasnya.

One Response

  1. Hebatnya dea…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: