SAYYID MUHAMMAD IBN ‘ALWI AL-MALIKI


Kelahiran dan Pendidikan Awal

Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi ibn Sayyid ‘Abbas ibn Sayyid ‘Abdul ‘Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asy’ari asy-Syadzili lahir di Makkah pada tahun 1365 H. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah, Makkah, dimana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas al Maliki sebagai guru agama di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar di halaqah di Haram Makki yang tempatnya sangat masyhur dekat Bab As-salam. Beliau juga belajar kepada ulama-ulama Makkah terkemuka lainnya, seperti Sayyid Amin Kutbi, Hassan Masshat, Muhammad Nur Sayf, Sa’id Yamani, dan lain-lain.

Pendidikan Lanjut

Sayyid Muhammad memperolehi Ph.D-nya dalam Pengajian Hadis dengan penghargaan tertinggi dari Jami’ al-Azhar di Mesir, ketika berusia dua puluh lima tahun. Beliau kemudian melakukan pengembaraan dalam rangka menuntut ilmu Hadis ke Afrika Utara, Timur Tengah, Turki, Yaman, dan juga Indo-Pakistan, dan memperoleh tauliah mengajar (ijazah) dan sanad dari Imam Habib Ahmad Mashhur al Haddad, Syaikh Hasanayn Makhluf, Ghumari bersaudara dari Maghribi, Syekh Dya’uddin Qadiri di Madinah, Maulana Zakariyya Kandihlawi, dan banyak lagi.

Perjalanan menuntut ilmu merupakan jalan kebanyakan ulamak. As-Sayid Muhammad turut tidak ketinggalan. Beliau bermusafir sejak usia muda untuk menuntut ilmu dari mereka yang memiliki ilmu. Beliau telah bermusafir dengan banyak ke Afrika Utara, Mesir, Syria, Turki, dan rantau Indo-Pakistan untuk belajar dari alim-ulamak yang hebat, bertemu para Wali Allah, menziarahi masjid-masjid dan maqam-maqam, serta mengumpul manuskrip-manuskrip dan kitab.

Di setiap tempat ini, beliau menemui para ulamak dan auliyak yang agung, dan mengambil faedah daripada mereka. Mereka juga turut tertarik dengan pelajar muda dari Makkah ini dan memberi perhatian istimewa untuk beliau. Kebanyakan mereka telah pun sangat menghormati bapa beliau yang alim, dan merupakan satu kebanggaan memiliki anak beliau sebagai murid.

Ijazah-ijazah

Sistem pengajian tradisi atau turath berasaskan kepada ijazah atau ‘keizinan untuk menyampaikan ilmu’. Bukan semua orang boleh mengajar. Hanya mereka yang memiliki ijazah yang diktiraf dari alim-ulamak yang terkenal sahaja yang boleh mengajar. Setiap cabang pengetahuan dan setiap kitab Hadith, Feqh, Tafsir dan lain-lain, mempunyai Sanad-sanad, atau rantaian riwayat yang bersambung sehingga kepada penyusun kitab tersebut sendiri melalui anak-anak muridnya dan seterusnya anak-anak murid mereka. Banyak sanad-sanad yang penting, seperti sanad Al-Qur’an, Hadith dan Tasawwuf, bersambung sehingga kepada Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam.

Sayyid Muhammad mendapat penghormatan dengan menjadiShaykh dengan bilangan ijazah terbanyak dalam waktunya. Beliau juga memiliki rantaian sanad terpendek atau terdekat dengan datuknya, Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam. Di Tanah Arab, tanah kelahirannya, dan dalam permusafiran ilmunya, As-Sayyid Muhammad mendapat lebih dari 200 ijazah dari alim-ulamak teragung dizamannya, di setiap cabang ilmu Islam. Ijazah beliau sendiri, yang beliau berikan kepada murid-muridnya adalah antara yang paling berharga dan jarang di dunia, menghubungkan anak-anak muridnya dengan sejumlah besar para ulamak agung.

Para Masyaikh yang memberikan As-Sayyid Muhammad ijazah-ijazah mereka merupakan ulamak besar dari seluruh dunia Islam. Di sini disebutkan sebahagian daripada mereka:

Dari Makkah:

 1. Bapa beliau yang alim dan guru beliau yang pertama, As-Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki
 2. Shaykh Muhammad Yahya Aman al-Makki
 3. Shaykh al-Sayyid Muhammad al-Arabi al-Tabbani
 4. Shaykh Hasan Sa‘id al-Yamani
 5. Shaykh Hasan bin Muhammad al-Mashshat
 6. Shaykh Muhammad Nur Sayf
 7. Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani
 8. Al-Sayyid Muhammad Amin Kutbi
 9. Al-Sayyid Ishaq bin Hashim ‘Azuz
 10. Habib Hasan bin Muhammad Fad‘aq
 11. Habib Abd-al-Qadir bin ‘Aydarus al-Bar
 12. Shaykh Khalil Abd-al-Qadir Taybah
 13. Shaykh Abd-Allah al-Lahji

Dari Madinah:

 1. Shaykh Hasan al-Sha‘ir, Shaykh al-Qurra of Madinah
 2. Shaykh Diya-al-Din Ahmad al-Qadiri
 3. As-Sayyid Ahmad Yasin al-Khiyari
 4. Shaykh Muhammad al-Mustafa al-Alawi al-Shinqiti
 5. Shaykh Ibrahim al-Khatani al-Bukhari
 6. Shaykh Abd-al-Ghafur al-Abbasi al-Naqshbandi

Dari Hadramaut dan Yaman:

 1. Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumayt, Imam Besar Hadramaut
 2. Shaykh As-Sayyid Muhammad Zabarah, Mufti Yaman
 3. Shaykh As-Sayyid Ibrahim bin Aqeel al-Ba-Alawi, Mufti Ta‘iz
 4. Al-Imam al-Sayyid Ali bin Abd-al-Rahman al-Habshi
 5. Al-Habib Alawi ibn Abd-Allah bin Shihab
 6. As-Sayyid Hasan bin Abd-al-Bari al-Ahdal
 7. Shaykh Fadhl bin Muhammad Ba-Fadhal
 8. Al-Habib Abd-Allah bin Alawi al-Attas
 9. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafeez
 10. Al-Habib Ahmad Mashhur al-Haddad
 11. Al-Habib Abd-al-Qadir al-Saqqaf

Dari Syria:

 1. Shaykh Abu-al-Yasar ibn Abidin, Mufti Syria
 2. Shaykh As-Sayyid al-Sharif Muhammad al-Makki al-Kattani, Mufti Maliki
 3. Shaykh Muhammad As‘ad al-Abaji, Mufti Shafi‘i
 4. Shaykh As-Sayyid Muhammad Salih al-Farfur
 5. Shaykh Hasan Habannakah al-Maydani
 6. Shaykh Abd-al-Aziz ‘Uyun al-Sud al-Himsi
 7. Shaykh Muhammad Sa‘id al-Idlabi al-Rifa‘i

Dari Mesir:

 1. Shaykh As-Sayyid Muhammad al-Hafiz al-Tijani, Imam Hadith di Mesir
 2. Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf, Mufti Mesir
 3. Shaykh Salih al-Ja‘fari, Imam Masjid Al-Azhar
 4. Shaykh Amin Mahmud Khattab al-Subki
 5. Shaykh Muhammad al-‘Aquri
 6. Shaykh Hasan al-‘Adawi
 7. Shaykh As-Sayyid Muhammad Abu-al-‘Uyun al-Khalwati
 8. Shaykh Dr. Abd-al-Halim Mahmud, Syeihkul Azhar

Dari Afrika Utara (Maghribi, Algeria, Libya dan Tunisia):

 1. Shaykh As-Sayyid As-Sharif Abd-al-Kabir al-Saqali al-Mahi
 2. Shaykh As-Sayyid Abd-Allah bin Al-Siddiq Al-Ghimari, Imam Hadith
 3. Shaykh As-Sayyid Abd-al-Aziz bin Al-Siddiq al-Ghimari
 4. As-Sharif Idris al-Sanusi, Raja Libya
 5. Shaykh Muhammad At-Tahir ibn ‘Ashur, Imam Zaytunah, Tunis
 6. Shaykh al-Tayyib Al-Muhaji al-Jaza’iri
 7. Shaykh Al-Faruqi Al-Rahhali Al-Marrakashi
 8. Shaykh As-Sayyid As-Sharif Muhammad al-Muntasir al-Kattani

Dari Sudan:

 1. Shaykh Yusuf Hamad An-Nil
 2. Shaykh Muddassir Ibrahim
 3. Shaykh Ibrahim Abu-an-Nur
 4. Shaykh At-Tayyib Abu-Qinayah

Dari Rantau Indo-Pakistan:

 1. Shaykh Abu-al-Wafa al-Afghani Al-Hanafi
 2. Shaykh Abd-al-Mu‘id Khan Hyderabadi
 3. Al-Imam Al’Arif Billah Mustafa Rida Khan al-Barelawi, Mufti India
 4. Mufti Muhammad Shafi’ Al-Deobandi, Mufti Pakistan
 5. Mawlana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, Imam Hadith
 6. Mawlana Zafar Ahmad Thanawi
 7. Shaykh Al-Muhaddith Habib-al-Rahman Al-‘Azami
 8. Sayyid Abu-al-Hasan Ali An-Nadawi

Senarai ini hanya merupakan ulamak masyhur yang beliau telah mendapat ijazah darinya, dan di sana terdapat ramai lagi yang tidak disebutkan. Pada As-sayyid Muhammad Alawi, seseorang akan mendapati nilai terbaik dari para Masyaikh ini dalam pelabagai latarbelakang dan pengkhususan.

Pendidik dan Pendakwah

Sayyid Muhammmad merupakan seorang pendidik yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jama’ah, seorang ‘alim dan kontemporari dalam ilmu hadits, ‘alim mufassir (penafsir) Qur’an, Fiqh, doktrin (‘aqidah), tasawwuf, dan biografi Nabawi (sirah). Sayyid Muhammad al-Makki merupakan seorang ‘aliim yang mewarisi usaha dakwah ayahandanya. Ayahanda beliau adalah salah seorang guru dari ulama-ulama ternama di Indonesia, seperti Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy’ari, KH. Abdullah Faqih Langitan, KH. Maimun Zubair dan lain-lain.

Ayah beliau, Sayyid Alwi bin Abbas Almaliki (kelahiran Makkah tahu 1328H), seorang alim ulama terkenal dan ternama di kota Makkah. Disamping aktif dalam berdawah baik di Masjidil Haram atau di kota kota lainnya yang berdekatan dengan kota Makkah seperti Thoif, Jeddah dll, Sayyid Alwi Almaliki adalah seorang alim ulama yang pertama kali memberikan ceramah di radio Saudi setelah salat Jumat dengan judul “Hadist al-Jumah”. Begitu pula ayah beliau adalah seorang Qadhi yang selalu di panggil masyarakat Makkah jika ada perayaan pernikahan.

Selama menjalankan usaha dakwah, Sayyid Alwi bin Abbas Almaiki selalu membawa kedua putranya Muhammad dan Abbas. Mereka berdua selalu mendampinginya kemana saja ia pergi dan berceramah baik di Makkah atau di luar kota Makkah. Adapun yang meneruskan perjalanan dakwah setelah wafat beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki dan Sayyid Abbas selalu berurusan dengan kemaslahatan kehidupan ayahnya.

Sebagaimana adat para Sadah dan Asyraf ahli Makkah, Sayyid Alwi Almaliki selalu menggunakan pakaian yang berlainan dengan ulama yang berada di sekitarnya. Beliau selalu mengenakan jubbah, serban (imamah) dan burdah atau rida yang biasa digunakan dan dikenakan Asyraf Makkah.

Selama menjalankan tugas dakwah, Sayyid Alwi bin Abbas Almaiki selalu membawa kedua putranya Muhammad dan Abbas. Mereka berdua selalu mendampinginya kemana saja ia pergi dan berceramah baik di Makkah atau di luar kota Makkah. Adapun yang meneruskan perjalanan dakwah setelah wafat beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki dan Sayyid Abbas selalu berurusan dengan kemaslahatan kehidupan ayahnya.

Sebagaimana adat para Sadah dan Asyraf ahli Makkah, Sayyid Alwi Almaliki selalu menggunakan pakaian yang berlainan dengan ulama yang berada di sekitarnya. Beliau selalu mengenakan jubbah, serban (imamah) dan burdah atau rida yang biasa digunakan dan dikenakan Asyraf Makkah.

Beliau menempatkan sejumlah besar pelajar di rumahnya sendiri, menyediakan untuk mereka makan minum, penginapan, pakaian, kitab-kitab serta segala keperluan mereka. Sebagai balasan, mereka hanya diminta mengikuti peraturan dan etika penuntut ilmu agama yang suci. Pelajar-pelajar ini biasanya menetap bersama beliau bertahun-tahun lamanya, mempelajari pelbagai cabang ilmu Islam, dan seterusnya kembali ke negeri masing-masing. Ratusan dari para pelajar telah menuntut di kaki beliau dan telah menjadi pelopor pengetahuan Islam dan kerohanian di negara mereka, terutamanya di Indonesia, Malaysia, Mesir, Yaman dan Dubai.

Bagaimanapun apabila pulang dari Al-Azhar, beliau dilantik sebagai Profesor Pengajian Islam di Universiti Ummul Qura di Makkah, yang mana beliau telah mengajar sejak tahun 1970.

Pada tahun 1971, sebaik bapanya meninggal dunia, para ulamak Makkah meminta beliau untuk menggantikan tempat bapanya sebagai guru di Masjidil Haram. Beliau menerimanya, lantas menduduki kedudukan yang telah diduduki oleh keluarganya lebih dari seabad. Beliau juga kadang kala mengajar di Masjid Nabi di Madinah. Kuliah pengajian beliau merupakan kuliah yang paling ramai dihadiri di kedua-dua Tanah Haram.

Bagaimanapun pada awal tahun 80-an, beliau telah mengosongkan kedudukan mengajarnya di Universiti Ummul Qura juga kerusi warisannya di Masjidil Haram, memandangkan fatwa dari sebahgian ulamak fanatik fahaman Wahhabi, yang menganggap kewujudannya sebagai ancaman kepada ideologi dan kekuasaan mereka.

Sejak itu, beliau mengajar kitab-kitab agung Hadith, Fiqh, Tafsir dan Tasawwuf di rumah dan masjidnya di Jalan Al-Maliki di Daerah Rusayfah, Makkah. Kuliah-kuliah umumnya antara waktu Maghrib dan Isyak dihadiri tidak kurang daripada 500 orang setiap hari. Ramai pelajarnya daripada Universiti menghadiri pengajiannya di waktu malam. Sehingga malam sebelum beliau meninggal dunia, majlisnya dipenuhi penuntut.

Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki amat dihormati oleh Kerajaan Arab Saudi dan selalu diminta nasihat dari Raja sendiri dalam urusan-urusan yang penting. Beliau juga dilantik sebagai ketua juri dalam Musabaqah Qur’an antarabangsa di Makkah selama tiga tahun berturut-turut.

Pendekatan

Sayyid Muhammad mengikuti dan menyelusuri tradisi arus utama dan majoriti Islam, jalan Ahlu Sunnah Waljamaah, jalan toleransi dan sederhana, pengetahuan dan kerohanian, serta kesatuan dalam kepelbagaian.

Beliau percaya kepada prinsip berpegang dengan empat mazhab yang masyhur, tetapi tanpa fanatik. Beliau mengajar rasa hormat kepada ulamak dan Awliyak agung yang lepas. Beliau menentang sikap sewenang-wenangnya mengatakan Muslim lain sebagai Kafir dan Musyrik, yang telah menjadi tanda dan sifat utama sebahagian fahaman hari ini.

Beliau amat menentang dan kritis terhadap mereka yang digelar reformis (Islah) abad ke-20 yang dengan mudah ingin menghapuskan Islam generasi terdahulu menggunakan nama Islam yang suci.

Beliau juga memahami bahawa mencela kesemua Ash’ari, atau kesemua Hanafi, Syafi’e dan Maliki, kesemua sufi, seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian fahaman hari ini adalah sama dengan mencela keseluruhan Ummah Islam ribuan tahun yang lampau. Ia hanya merupakan sifat dan pendekatan musuh Islam, dan bukannya rakan.

Sayyid Muhammad juga amat mempercayai bahawa ulamak – ulamak Mazhab yang agung – mengikuti Sunni-Sufi – sejak beratus tahun yang lalu, adalah penghubung kita kepada Al-Quran dan Assunnah, dan bukanlah penghalang antara keduanya dengan kita, seperti yang dipercayai sesetengah pihak. Kefahaman yang benar berkenaan Al-Quran dan Sunnah ialah kefahaman yang berasaskan tafsiran para ulamak agung Islam, dan bukan dengan sangkaan para ekstrimis zaman moden ini yang tidak berfikir dua kali sebelum mencela majoriti Muslim di seluruh dunia. Sayyid Muhammad juga berpendapat majoriti ummah ini adalah baik. Kumpulan-kumpulan minoriti yang fanatiklah yang perlu mengkaji semula fahaman ekstrim mereka.

Sayyid Muhammad merupakan pendukung sebenar Sufi yang berasaskan Syariah, Sufi para Awliya’ agung dan solehin ummah ini. Beliau sendiri merupakan mahaguru kerohanian di tingkat yang tertinggi, berhubungan dengan kebanyakan peraturan kerohanian Islam, melalui para Masyaikh Tariqah yang agung.

Beliau turut mempercayai bahawa membaca Zikir, samaada secara bersendirian atau berkumpulan, adalah bahagian penting dalam kerohanian seseorang. Semua pelajarnya dimestikan bertahajjud dan membaca wirid pagi dan petang.

Sayyid Muhammad juga beranggapan, ummat Islam perlu menggunakan segala hasil yang ada untuk meningkatkan taraf ummah mereka dari sudut kerohanian, masyarakat dan juga material, dan tidak membuang masa yang berharga dengan berbalah pada perkara-perkara kecil. Beliau percaya Muslim tidak seharusnya mencela satu sama lain dalam perkara yang telah diselisihkan oleh para ulamak. Mereka sebaliknya perlu berganding bahu bersama untuk memerangi apa yang telah disepekati sebagai kejahatan dan dosa.

Pandangan dan pendirian Sayyid Muhammad ini digambarkan dalam tulisannya yang terkenal, Mafahim Yajib An Tusahhah (Kefahaman Yang Perlu Diperbetulkan), sebuah buku yang mendapat penghargaan meluas di seluruh dunia Islam dan diiktiraf tinggi di lingkaran para ulama.

Karya-karya Beliau

Sayyid Muhammad merupakan seorang penulis yang aktif dan telah menghasilkan hampir seratus buah kitab. Beliau telah menulis dalam pelbagai topik agama, undang-undang, social serta sejarah, dan kebanyakan bukunya dianggap sebagai rujukan utama dan perintis kepada topik yang dibicarakan dan dicadangkan sebagai buku teks di Institusi-institusi Islam di seluruh dunia. Diantara kerya-kerya beliau ialah;

Aqidah

 • Mafahim Yajib ‘an Tusahhah
 • Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nusus
 • Al-Tahzir min al-Takfir
 • Huwa Allah
 • Qul Hazihi Sabeeli
 • Sharh ‘Aqidat al-‘Awam

Tafsir

 • Zubdat al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an
 • Wa Huwa bi al-Ufuq al-‘A’la
 • Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ulum al-Quran
 • Hawl Khasa’is al-Quran

Hadits

 • Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif
 • Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith
 • Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi
 • Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik

Sirah

 • Muhammad(Sall Allahu ‘Alayhi Wa Sallam) al-Insan al-Kamil
 • Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah
 • ‘Urf al-T ‘arif bi al-Mawlid al-Sharif
 • Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa M’iraj Khayr al-Bariyyah
 • Al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah
 • Zikriyat wa Munasabat
 • Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra

Ushul

 • Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh
 • Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh
 • Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah

Fiqh

 • Al-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa ‘Alamiyyatuha
 • Labbayk Allahumma Labbayk
 • Al-Ziyarah al-Nabawiyyah bayn al-Shar‘iyyah wa al-Bid‘iyyah
 • Shifa’ al-Fu’ad bi Ziyarat Khayr al-‘Ibad
 • Hawl al-Ihtifal bi Zikra al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif
 • Al-Madh al-Nabawi bayn al-Ghuluww wa al-Ijhaf

Tasawwuf

 • Shawariq al-Anwar min Ad‘iyat al-Sadah al-Akhyar
 • Abwab al-Faraj
 • Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar
 • Al-Husun al-Mani‘ah
 • Mukhtasar Shawariq al-Anwar

Lain-lain

 • Fi Rihab al-Bayt al-Haram (Sejarah Kota Mekah)
 • Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-‘Asabiyyah (Study of Orientalism)
 • Nazrat al-Islam ila al-Riyadah (Sports in Islam)
 • Al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Da‘wah ila Allah (Methods of Dawah)
 • Ma La ‘Aynun Ra’at (Description of Paradise)
 • Nizam al-Usrah fi al-Islam (Islam and Family)
 • Al-Muslimun Bayn al-Waqi‘ wa al-Tajribah (Contemporary Muslim world)
 • Kashf al-Ghumma (Virtues of helping fellow Muslims)
 • Al-Dawah al-Islahiyyah (Call for Reform)
 • Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad (Collection of speeches)
 • Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah (Superiority of the Muslim Ummah)
 • Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah (Prophetic methods of education)
 • Nur al-Nibras fi Asanid al-Jadd al-Sayyid Abbas (Set of Grandfather’s Ijazahs)
 • Al-‘Uqud al-Lu’luiyyah fi al-Asanid al-Alawiyyah (Set of father’s Ijazahs)
 • Al-Tali‘ al-Sa‘id al-Muntakhab min al-Musalsalat wa al-Asanid (Set of Ijazahs)
 • Al-‘Iqd al-Farid al-Mukhtasar min al-Athbah wa al-Asanid (Set of Ijazahs)

Senarai di atas merupakan daftar karya beliau yang telah diterbitkan. Masih banyak lagi karya-karya beliau yang belum dicetak / diterbitkan. Di antaranya ada juga yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing.


Pemergiannya

Beliau wafat meninggalkan 6 putra, Ahmad, Abdullah, Alwi, Ali, al- Hasan dan al-Husen dan beberapa puteri-puteri.

Beliau wafat pada hari Jumaat bersamaan 15 ramadhan 1425 dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma’la disamping kuburan isteri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuailid ra. Jenazahnya pertama kali disolatkan di rumahnya di Rushaifah diimamkan oleh adindanya Sayyid Abbas. Kemudian di bawa ke Masjidil Haram dengan diiringi hampir 300,000 pencintanya, dan disholatkan dihadapan ka’bah oleh puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan manusia yang berada di Masjidilharam dengan diimamkan oleh Imam Subayl.

Lautan manusia yang menghadiri penguburan beliau terdiri daripada jutaan umat Islam. Samada dari Makkah serta dari seluruh pelusuk dunia.

(Video dan gambar perarakan jenazah beliau)

Semuanya menyaksikan hari terakhir beliau sebelum disemayamkan, semua menyaksikan jenazah beliau setelah disembahyangkan di Masjidil Haram ba’da sholat isya.. Begitu pula selama tiga hari tiga malam rumahnya terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan belasungkawa dan melakukan `aza’. Dan di hari terakhir `Aza, wakil Raja Saudi, Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan belasungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak akan dilupakan umat.


Rujukan: Diolah dari berbagai sumber.

%d bloggers like this: