RUKUN IMAN 4 – PERCAYA KEPADA PARA NABI DAN RASUL


Erti Nabi dan Rasul

Dari segi bahasa nabi bererti pembawa berita.Adapun dari segi istilah , nabi bererti lelaki yang dipilih oleh Allah untuk diberikan wahyu kepada dirinya sahaja dan tidak diperintah bagi disampaikan kepada orang lain.Rasul pula dari segi bahasa bererti utusan.Adapun dari segi istilah iaitu lelaki yang dipilih oleh Allah untuk diberikan wahyu bagi dirinya dan wajib atasnya menyampaikan kepada orang lain.Adalah tiap – tiap rasul itu nabi tetapi tidak semestinya tiap – tiap nabi itu rasul.

Ciri – ciri Nabi dan Rasul

  1. Lelaki
  2. Paling sempurna akalnya
  3. Paling sempurna akhlaknya
  4. Paling sempurna kejadiannya
  5. Baik budi pekerti

Hukum Beriman dengan Nabi dan Rasul

Hukum beriman dengan nabi dan rasul itu wajib dan menjadi kafir sesiapa yang mengingkarinya kerana ia termasuk di dalam rukun iman yang enam.

Firman Allah Taala

Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang Dengan Yang lain Rasul-rasulnya”.

Ayat di atas datang dalam bentuk khabar yang membawa maksud wajib beriman dengan rasul kerana Allah tidak mensifatkan orang yang beriman itu melainkan orang yang beriman dengan rasul – rasul.

Di dalam hadis Jibril rasulullah saw menerangkan salah satu daripada rukun iman itu ialah

Bahawa kamu beriman dengan Allah , para malaikatNya , kitab – kitabNya dan rasul – rasulNya…

Hikmah Diutuskan Rasul

Mengutuskan rasul – rasul itu tidak wajib bagi Allah namun Allah dengan kasih sayangnya kepada makhluk mengutuskan rasul – rasul untuk mengingatkan umat manusia terhadap perintah – perintah Allah dan memimpin mereka ke arah keselamatan di dunia dan di akhirat.Di samping itu juga supaya manusia tidak dapat berdalih lagi di akhirat kelak bahawa mereka tidak diutuskan rasul. Firman Allah swt.

Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang Yang beriman), dan pembawa amaran (kepada orang-orang Yang kafir dan Yang berbuat maksiat), supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu.

Bilangan Nabi dan Rasul

Tidak ada ketentuan yang pasti tentang bilangan nabi dan rasul.Tetapi kaul yang paling hampir menyebutkan bahawa bilangan nabi itu berjumlah seratus dua puluh empat ribu orang dan tiga ratus tiga belas orang daripadanya dipilih menjadi rasul.Adapun yang wajib diketahui nama – namanya secara tafsil hanyalah dua puluh lima orang kerana dua puluh lima orang tersebut telah disebutkan oleh Allah di dalam Al Quran yang mana tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang kenabian dan kerasulan mereka.

Nama rasul yang dua puluh lima.

Berikut adalah nama – nama rasul yang dua puluh lima alaihimussolatu wassalam:-

1: ADAM 2: IDRIS 3: NUH 4: HUD 5: SALLEH
6: IBRAHIM 8: ISMAIL 9: ISHAQ 10: YA’QUB 11: YUSUF
12: AYYUB 12: ZULKIFLI 13: ZULKIFLI 14: SYU’AIB 15: YUNUS
16: MUSA 17: HARUN 18: ILYAS 19: ILYASA 20: DAUD
21: SULAIMAN 22: ZAKARIYA 23: YAHYA 24: ISA 25: MUHAMMAD

Daripada dua puluh lima yang tersebut lima orang daripadanya merupakan nabi yang berpangkat ulul azmi.Mereka ialah :-

  1. Nuh as
  2. brahim as
  3. Musa as
  4. Isa as
  5. Muhammad saw

Ulul azmi ertinya nabi – nabi yang mempuyai keazaman dan ketabahan yang kuat di dalam menanggung tugas menegakkan agama Allah dan semasa menjalankan tugas tersebut mereka banyak disakiti oleh kaum masing – masing. Wajib atas tiap – tiap mukallaf menghafaz nama – nama rasul yang dua puluh lima yang tersebut dengan sekira – kira jika ditunjukkan nama – nama mereka kepadanya nescaya dia dapat mempastikan bahawa nama tersebut rasul atau tidak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: