ZAKAT TERNAKAN


Zakat ternakan ialah zakat yang dikenakan ke atas binatang-binatang yang diternak daripada jenis lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan unta apabila sempurna syarat-syaratnya.

Hadis Nabi SAW yang bermaksud: “Daripada Muaz Ibnu Jabal, beliau berkata: Baginda Rasulullah saw telah mengutus aku ke Yaman dan beliau memerintahkan aku daripada setiap 48 ekor lembu, 1 ekor lembu musinnah** (seekor lembu betina yang umurnya mencapai 3 tahun) dan dari tiap-tiap 30 ekor lembu, tabi’* atau tabiah (satu ekor lembu jantan atau betina yang mencapai umur 2 tahun).”

(Riwayat Ibu Majah)

Syarat Zakat Ternakan:-

 1. Syarat diwajibkan zakat ke atas binatang-binatang ternakan ialah “Saaimah” ertinya binatang-binatang itu dipelihara di padang ternakan bebas.
 2. Binatang -binatang yang dipelihara bagi tujuan membantu kerja seperti lembu yang dipelihara untuk mengangkat barang-barang atau untuk membajak sawah tidak diwajibkan zakat.
 3. Nisab hendaklah berkekalan di sepanjang haul.
 4. Nisab zakat lembu ialah 30 ekor dan kambing 40 ekor. 
 5. Tidak dikenakan zakat bagi bilangan yang lebih daripada kadar nisab yang pertama tetapi belum sampai kadar yang kedua. Begitulah seterusnya.

Kiraan Zakat Ternakan Lembu/Kerbau

Kadar Nisab  Kadar Zakat
Bilangan (ekor) Bilangan Jantina Umur
30-39 1 ekor Jantan 1 tahun lebih *
40-59 1 ekor Betina 2 tahun lebih *
60-69 2 ekor Jantan 1 tahun lebih *
70-79 1 ekor dan 1ekor Jantan Dan Betina 1 tahun lebih *dan 2 tahun lebih *
80-89 2 ekor Betina 2 tahun lebih *
90-99 3 ekor Jantan 1 tahun lebih *
100-109 2 ekor dan 1 ekor Jantan Dan Betina 1 tahun lebih * dan 2 tahun lebih *
110-119 2 ekor Jantan 1 tahun lebih *
120- ke atas 3 ekor atau 4 ekor Betina atau Jantan 2 tahun lebih * atau 1 tahun lebih *

Panduan:

 1. Apabila bilangan itu lebih daripada yang di nyatakan diatas maka bagi setiap 30 ekor lembu diwajibkan zakat 1 ekor anak lembu jantan yang berumur
  1 tahun.Bagi setiap 40 ekor lembu di wajibkan zakat satu ekor anak lembu betina yang berumur 2 tahun.
 2. Tetapi jika ternakan bercampur,maka zakatnya terserah kepada pembayar sama ada boleh memberi lembu/kerbau yang lain atau daripada peliharaan itu.
  Pilihlah yang sederhana untuk keluarkan zakat.

Nota : *   Tabi` : Lembu jantan berumur 1 tahun lebih
** Musinnah : Lembu betina berumur 2 tahun lebih

Kiraan Zakat Ternakan Kambing/Biri-Biri

Kadar Nisab   Kadar Zakat
Bilangan (ekor) Bilangan Jantina Umur
40-120 1 ekor kambing biri-biri atau 1 ekor kambing Jantan/Betina

1 tahun

2 tahun

121-200 2 ekor kambing biri-biri atau 2 ekor kambing Jantan/Betina 1 tahun
201-399 3 ekor kambing biri-biri atau 3 ekor kambing Jantan/Betina

1 tahun

2 tahun

Penambahan
seterusnya:
Setiap 100 ekor
1 ekor kambing biri-biri atau 1 ekor kambing Jantan/Betina 2 tahun


Panduan:

 1. Setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya di tambahkan 1 ekor kambing 2 tahun dan seterusnya.
 2. Jika semua kambing sampai nisab itu jantan maka harus di keluarkan yang jantan sebagai zakat,
  tetapi apabila ada antaranya yang betina hendaklah sebahagian dari zakat yang dikeluarkan itu betina.
 3. Jika bercampur kambing dan biri-biri serta beberapa jenisnya maka apabila cukup nisab,bolehlah dikeluarkan
  zakat mengikut plihan tuannya sama ada kambing atau biri-biri.

_______________________
Sumber: http://www.zakatkedah.com/index.php/ternakan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: